شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان روزانه متقاضی وام تحصیلی:
 
 

قابل توجه دانشجویان روزانه متقاضی وام تحصیلی:

نامه الکترونیک چاپ

بدین وسیله به اطلاع دانشجویانی که 1- در مقطع قبلی تسویه حساب نکرده اند 2- سند تعهد محضری را تحویل نداده اند 3- در مقطع قبلی بدهی معوق و جریمه دیرکرد دارند، می رساند که تا پایان وقت اداری روز 92/12/7 فرصت دارند نسبت به رفع اشکالات ذکر شده اقدام نمایند. در غیر اینصورت وام آنان حذف خواهد شد.اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی.