شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجويان روزانه متقاضي وام تحصيلي نيمسال دوم 93-92:
 
 

قابل توجه دانشجويان روزانه متقاضي وام تحصيلي نيمسال دوم 93-92:

نامه الکترونیک چاپ

بدينوسيله به اطلاع آن دسته از دانشجويان روزانه كه در ترم قبل ( نيمسال اول 93-92) موفق به ثبت نام وام تحصيلي نشده اند و يا ورودي نيمسال دوم 93-92 مي باشند مي رساند به منظور ثبت نام وام فقط به پرتال دانشجويي خود مراجعه و اقدام به ثبت نام اينترنتي نمايند .

تاريخ ثبت نام از تاريخ 92/11/01 الي 92/11/12 مي باشد

تذكرات مهم :

1- از ترم جاري ثبت نام وام فقط بصورت اينترنتي و از طريق پرتال دانشجويي مي باشد .

2- دانشجوياني كه در ترم اول 93-92 ثبت نام كرده اند نيازي به ثبت نام در اين ترم ندارند و در صورت انصراف از دريافت وام مي بايست بصورت كتبي درخواست خود را به اداره رفاه دانشجويان اعلام نمايند .

3- دانشجوياني كه متقاضي وام مسكن ترمي مي باشند بايد اصل و كپي اجاره نامه مسكن كه داراي مبلغ اجاره بهاي ماهيانه مي باشد را بصورت حضوري به اداره رفاه دانشجويان اتاق شماره 12 ارائه نمايند .

4- دانشجوياني كه تاكنون سند تعهد محضري خود را تحويل نداده اند مي بايست اصل تعهد محضري را تا تاريخ 15/11/92 به اتاق شماره 12 اداره رفاه دانشجويان ارائه نمايند .

5- تسويه حساب در مقطع قبلي و يا صدور دفترچه اقساط و پرداخت جريمه ديركرد و معوق بدهي تا تاريخ 15/11/92 الزامي مي باشد (ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي).اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی.