شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان روزانه سنوات مجاز( به استثنای دانشجویان ترم آخر ):
 
 

قابل توجه دانشجویان روزانه سنوات مجاز( به استثنای دانشجویان ترم آخر ):

نامه الکترونیک چاپ

بدینوسیله به اطلاع می رساند از تاریخ 92/10/24 لغایت 92/10/28 جهت ثبت نام وام تغذیه از طریق ذیل اقدام نمایید.پرتال دانشجویی- سامانه رفاه- درخواست وام- وام تغذیه.متقاضیان محترم توجه داشته باشند دریافت کد رهگیری در پایان ثبت درخواست نشانه ثبت قطعی درخواست می باشد.اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی