شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان محترم انتقالی و مهمان:
 
 

قابل توجه دانشجویان محترم انتقالی و مهمان:

نامه الکترونیک چاپ

کلیه دانشجویان انتقالی و مهمان که قیمت غذایشان به صورت آزاد محاسبه می شود لازم است جهت تغییر قیمت غذا به صورت عادی به واحد رایانه اداره تغذیه مراجعه و یا با شماره تلفن 64542792 تماس حاصل نمایند.معاونت دانشجویی