شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان متقاضی مسکن مهر دانشجویی:
 
 

قابل توجه دانشجویان متقاضی مسکن مهر دانشجویی:

نامه الکترونیک چاپ

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی مسکن مهر می رساند جهت اطلاع از اخبار و اطلاعیه  شماره 1 و 2 دبیرخانه مسکن مهر دانشجویی می توانند به پایگاه الکترونیکی: mehredaneshju.ir مراجعه نمایند.اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی.