شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان مجازی متقاضی وام شهریه:
 
 

قابل توجه دانشجویان مجازی متقاضی وام شهریه:

نامه الکترونیک چاپ

اطلاعيه ثبت نام وام‌ شهريه نيمسال دوم سال تحصيلي 92- 91 ( ویژه دانشجویان مجازی )


بدينوسيله به اطلاع آن دسته از دانشجويان مجازي(ورودي سال هاي تحصيلي 91-90 و 92-91) كه درترم جاري (نيمسال دوم 92-91) متقاضي وام شهريه مي باشند مي‌رساند ، به منظور دريافت فرم‌ ثبت‌نام و ارائه مدارك لازم مي‌توانند از تاريخ 02/12/91 لغـايت 7/12/91 به سايت معاونت دانشجويي  http://student.aut.ac.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. بديهي است با توجه به محدوديت اعتبارات، تاخير در ثبت نام وام‌ها موجب حذف وام دانشجو خواهد شد.

 

ضمناً توجه و رعايت موارد ذيل به منظور تسهيل و تسريع در امور وام‌ها از طرف دانشجويان متقاضي وام الزامي است.

1-  مهلت ثبت نام تمديد نمي‌گردد، دانشجويان متقاضي بايستي در موعد مقرر نسبت به   ثبت نام خود اقدام نمايند.

2- تحويل مدارك مورد نياز همراه با تعهد محضري در زمان مقرر ضروري است.

3- دانشجويان(جديدالورود و يا متقاضی جديد) كه در مقطع قبلي تعهد محضري دارند(تاريخ سند تعهد محضري قبلي از سال86 به بعد) مي‌توانند فتوكپي(برابر اصل) آن را همراه مدارك خود تحويل نمايند. و ضمناً تسويه حساب با دانشگاه مقطع قبل و بستن فايل رفاهي متقاضي در سيستم جامع صندوق رفاه دانشجويان توسط دانشگاه قبلي تا تاريخ    7/12/91  ضروري است.

تذكر1:جهت دريافت فرم درخواست وام و تعهدنامه محضری به لینک های زیر مراجعه نمائيد و سپس فرم درخواست تکميل شده و تعهدنامه محضری را مطابق جدول زمانبندی فوق به اداره رفاه دانشجويان اتاق شماره‌ 13 تحويل نمائيد.

فرم تعهد محضری

فرم درخواست وام

 

تذكر2:ميزان وام پرداختي به دانشجويان در هر نيمسال بستگي به ميزان اعتبار تخصيصي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم و تعداد متقاضيان دارد.

تذكر3:وام شهريه پرداختي مشمول 4%كارمزد سالانه از زمان دريافت اولين وام مي باشد.

 

اداره رفاه دانشجويان

معاونت دانشجويي