شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان متقاضی وام عمره دانشجویی و زیارت عتبات عالیات:
 
 

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام عمره دانشجویی و زیارت عتبات عالیات:

نامه الکترونیک چاپ

بدینوسیله به اطلاع می رساند وام زیارت عتبات عالیات سه تن از متقاضیان به شماره دانشجویی های: 8927051، 90122044 و 90129044 از تاریخ 91/11/29 آماده پرداخت می باشد.لذا دانشجویان مذکور میتوانند جهت دریافت وام به ساختمان معاونت دانشجویی- طبقه دوم- امور مالی- اتاق شماره 6 مراجعه نمایند.اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی