شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اطلاعيه ثبت نام وام‌ شهريه نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91 (ويژه دانشجويان نوبت دوم):
 
 

اطلاعيه ثبت نام وام‌ شهريه نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91 (ويژه دانشجويان نوبت دوم):

نامه الکترونیک چاپ

بدين وسيله به اطلاع آن دسته از دانشجويان نوبت دوم كه درترم قبل( نيمسال اول 92-91 ) موفق به ثبت‌نـام نشـده‌اند و يا ورودي نيمسال دوم 92-91 مي‌باشند مي‌رساند ، به منظور دريافت فرم‌ ثبت‌نام و ارائه مدارك لازم مي‌توانند از تاريخ 27/10/91 لغـايت 8/11/91 به سايت معاونت دانشجويي مراجعه و اقدام نمايند. بديهي است با توجه به محدوديت اعتبارات، تاخير در ثبت نام وام‌ها موجب حذف وام دانشجو خواهد شد.

 

ضمناً توجه و رعايت موارد ذيل به منظور تسهيل و تسريع در امور وام‌ها از طرف دانشجويان متقاضي وام الزامي است.

1-  مهلت ثبت نام تمديد نمي‌گردد، دانشجويان متقاضي بايستي در موعد مقرر نسبت به   ثبت نام خود اقدام نمايند.

2- تحويل مدارك مورد نياز همراه با تعهد محضري در زمان مقرر ضروري است.

3-  دانشجويان( جديدالورود و يا متقاضی جديد ) كه در مقطع قبلي تعهد محضري دارند( تاريخ سند تعهد محضري قبلي از سال86 به بعد ) مي‌توانند فتوكپي( برابر اصل ) آن را همراه مدارك خود تحويل نمايند. و ضمناً تسويه حساب با دانشگاه مقطع قبل و بستن فايل رفاهي متقاضي در سيستم جامع صندوق رفاه دانشجويان توسط دانشگاه قبلي تا تاريخ    15/11/91  ضروري است.

تذكر1:جهت دريافت فرم درخواست وام و تعهدنامه محضری به لینک های ذیل مراجعه نمائيد و سپس فرم درخواست تکميل شده و تعهدنامه محضری را مطابق جدول زمانبندی فوق به اداره رفاه دانشجويان اتاق شماره‌ 13 تحويل نمائيد.

فرم درخواست وام

فرم تعهد محضری

تذكر2:ميزان وام پرداختي به دانشجويان در هر نيمسال بستگي به ميزان اعتبار تخصيصي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم و تعداد متقاضيان دارد.

تذكر3: دانشجوياني كه در نيمسال اول 92-91 موفق به دريافت وام گرديده اند نياز به ثبت نام مجدد ندارند.چنانچه دانشجويي درخواست انصراف از دريافت وام در نيمسال دوم92-91 را دارد مي‌بايست انصراف خود را با مراجعه به اداره رفاه دانشجويان بصورت كتبي اعلام نمايد.

تذكر4:وام شهريه پرداختي مشمول 4%كارمزد سالانه از زمان دريافت اولين وام مي باشد.

 

اداره رفاه دانشجويان

معاونت دانشجويي