شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی:
 
 

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی:

نامه الکترونیک چاپ

بدين وسيله به اطلاع می‌رساند به محض اشتغال به تحصيل در مقطع بالاتر، دانشجوموظف مي‌باشد گواهي اشتغال به تحصيل و يا تصوير كارت دانشجويي مقطع فعلي

و صفحه‌ي اول دفترچه اقساط مقطع قبلي خود را به منظور به تعويق انداختن تاريخ اولين سررسيد دفترچه اقساط مقطع قبل، به اداره رفاه دانشجويان- معاونت

دانشجويي- اتاق شماره 12 ارائه نمايد. بديهي است اقساط معوقه تا تاريخ درخواست تمديد دفترچه اقساط بايستي پرداخت گردد.-اداره رفاه دانشجويان- معاونت دانشجويي