شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اطلاعيه تمديد دفترچه اقساط دانشجويان:
 
 

اطلاعيه تمديد دفترچه اقساط دانشجويان:

نامه الکترونیک چاپ

دانشجويان دو مقطعي و بالاتر لازم است به منظور به تعويق انداختن دفترچه اقساط مقطع قبل با در دست داشتن "گواهـي اشتغـال به تحصيل و يا تصوير كارت دانشجويي مقـطع فعلي و صفحه‌ي اول دفتـرچه اقساط مقطع قبلي" به اداره رفاه دانشجويان معاونت دانشجويي اتاق شماره 12 مراجعه نمایند. اداره رفاه دانشجويان- معاونت دانشجويي