شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان تحصيلات تكميلي بهره مند از تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم
 
 

قابل توجه دانشجویان تحصيلات تكميلي بهره مند از تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم

نامه الکترونیک چاپ

با استناد به بخشنامه شماره 25169/1/130 مورخ 7/12/1389 ، در خصوص تعیین تکلیف بدهی دانش آموختگان با عنایت به ماده 3 دستورالعمل نحوه بازپرداخت وامهای صندوق رفاه دانشجویان مصوب 02/03/83 که اشعار می دارد،( فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی داخل کشور که خدمت  نظام وظیفه خود را قبل ازشروع به تحصیل انجام داده یا به نوعی از انجام خدمت نظام وظیفه معاف شده و یا می شوند ملزم هستند حداکثر نه ماه پس از فراغت از تحصیل با سپردن تعهد لازم به صندوق ،دیون تحصیلی خود را بر اساس دفترچه اقساط شخصاً و یا ازطریق محل اشتغال باز پرداخت نمایند درصورتیکه بیش از سه بار متوالی در پرداخت اقساط بدهی تاخیر نمایند؛بدهی آنان به دین حال تبدیل خواهد شد) و نيز بند 3-2 ماده 3 شيوه اجرايي نحوه بازپرداخت تسهیلات رفاهی صندوق ‌رفاه دانشجویان مصوب 1/7/82 كه ‌اعلام مي‌دارد،  (دانش آموختگان داراي دفترچه اقساط كه در مقاطع بالاتر تحصيلي در دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي و دانشگاههاي غير دولتي پذيرفته مي‌شوند(با حفظ وقفه تحصيلي حداكثر يكسال، حدفاصل دو مقطع) مي‌توانند با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل و دريافت  دفترچه اقساط المثني، بازپرداخت بدهي خود را بر حسب مدت سنوات مقطع بالاتر، انتقال دهند)، بدينوسيله به اطلاع می‌رساند به محض اشتغال به تحصيل در مقطع بالاتر ، دانشجو موظف مي‌باشد گواهي اشتغال به تحصيل و دفترچه اقساط قبلي خود را جهت تمديد، به اداره رفاه دانشجويان دانشگاه مقطع بالاتر ارائه نمايد.بديهي است اقساط معوقه تا تاريخ درخواست تمديد دفترچه اقساط بايستي پرداخت گردد.

اداره رفاه دانشجويان

معاونت دانشجويي