شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت تمدید زمان ثبت درخواست وام دانشجویی تا 27 دی ماه
 
 

تمدید زمان ثبت درخواست وام دانشجویی تا 27 دی ماه

نامه الکترونیک چاپ

به اطلاع دانشجویانگرامی میرساند با توجه به پایداری شرایط خاص ایجاد شده بر اثر شیوع بیماری کرونا، به منظور رعایت حال تمام دانشجویان به ویژه دانشجویان جدیدالورود و عدم محدودیت بهره مندی دانشجویان نوورود، مهلت ثبت وام تا تاریخ 99/10/27 تمدید شد. اداره رفاه دانشجویان