کارگاه آموزشی آنلاین آمادگی برای مصاحبه شغلی

چاپ

مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران برگزار می کند.

کارگاه آموزشی آنلاین آمادگی برای مصاحبه شغلی

مدرس: دکتر خلیل آریانفر و عباس کلانتری

زمان:

پنج شنبه ۹۹/۸/۱۵

کارگاه نیاز به ثبت نام ندارد.

کسب اطلاعات بیشتر:

@Aut_moshaver

ساعت ۲۱ الی ۲۳

(جهت شرکت کردن دانشجویان دانشگاههای دیگر همرسانی فرمائید)

لینک برگزاری کارگاه:

https://meetings.aut.ac.ir/job99

alt