لزوم شرکت در طرح پایش سلامت برای کلیه دانشجویان در همه مقاطع:

چاپ

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند به منظور کاهش مخاطرات ناشی از شیوع ویروس کرونا، تکمیل پرسشنامه پایش سلامت برای کلیه دانشجویان در همه مقاطع الزامی می باشد. لذا از دانشجویان عزیز تقاضا می شود با توجه به ابلاغ الزام موضوع از سوی سازمان امور دانشجویان وزارت عتف تا تاریخ 1399/08/15 از طریق لینک:https://portal.saorg.ir/wp-login.php اقدام به تکمیل پرسشنامه نمایند. دانشجویان عزیز توجه داشته باشند با توجه به اطلاع رسانی های مکرر مسئولیت عواقب ناشی از تعلیق وضعیت در پرتال آموزشی به دلیل عدم شرکت در طرح، بر عهده دانشجو می باشد.