شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اطلاعیه واریز وام ویژه دکتری
 
 

اطلاعیه واریز وام ویژه دکتری

نامه الکترونیک چاپ

قابل توجه متقاضیان محترم وام تحصیلی ویژه دکتری صندوق رفاه دانشجویان سال تحصیلی 99-98: 
بدینوسیله به اطلاع می رساند وام تحصیلی ویژه دکتری صندوق مرحله بهار و تابستان به حساب ایشان واریز گردید. 
معاونت فرهنگی و دانشجویی