شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت تمدید جشنواره ادبی،فرهنگی و هنری دانشگاهیان
 
 

تمدید جشنواره ادبی،فرهنگی و هنری دانشگاهیان

نامه الکترونیک چاپ

اعلام فراخوان جشنواره فرهنگی و هنری دانشگاهیان و مرحله چهارم پویش (زندگی، دست یاریگر توست...) به استحضار می رساند حسب استقبال دانشگاهیان از برگزاری این رویداد و نیز در خواست های مکرر آنان مبنی بر تمدید زمان جشنواره بدین وسیله مهلت شرکت و ارسال آثار تا تاریخ 99/5/25 تمدید می شود.

اطلاعات دبیر های تخصصی

پوستر جشنواره