شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اولین دوره مسابقات ورزش های آنلاین دانشجویان دانشگاه های کشور
 
 

اولین دوره مسابقات ورزش های آنلاین دانشجویان دانشگاه های کشور

نامه الکترونیک چاپ

اولین دوره مسابقات ورزش های الکترونیک دانشجویان دانشگاه های کشور در رشته های مختلف برگزار می گردد.

رشته های شرکت کننده در مسابقات

آیین نامه برگزاری مسابقات ورزشی آنلاین

زمان برگزاری مسابقات

اطلاعات تکمیلی