شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت فراخوان مقاله برای سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار:
 
 

فراخوان مقاله برای سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار:

نامه الکترونیک چاپ

alt

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در راستای برگزاری سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار که در آذر ماه 1399 با هدف تبیین و گسترش اخلاق حرفه ای و تحقق دانشگاه اخلاق مدار برگزار خواهد کرد، اقدام به انتشار فراخوان ارسال مقاله با محورهای زیر نموده است:

- مبانی، مولفه ها و ویژگیهای دانشگاه اخلاق مدار؛

- اخلاق حرفه ای در نظام آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اداری دانشگاه؛

- مسئولیت اخلاقی دانشگاه نسبت به جامعه؛

- راهکارهای عملی رشد اخلاقی دانشگاه.

علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه ethics.ut.ac.ir مراجعه نمایند.