شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت کارگاه مدیریت زمان و برنامه ریزی (ویژه فصل امتحانات)به صورت online
 
 

کارگاه مدیریت زمان و برنامه ریزی (ویژه فصل امتحانات)به صورت online

نامه الکترونیک چاپ

مرکزمشاوره دانشـگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری کانون همیاران سلامت روان برگزار می کند.

کارگاه مدیریت زمان و برنامه ریزی (ویژه فصل امتحانات)به صورت online

مدرس: دکترخاطرهاربابی

زمان: چهارشنبه۹۹/۴/۱۱

ساعاتبرگزاری ۱۲الی ۱۳/۳۰

کانال اطلاع رسانی مرکز مشاوره: https://t.me/aut_counseling_center

لینک کارگاه: https://meetings.aut.ac.ir/time