شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اطلاعیه اداره رفاه در خصوص مشکل تعلیق موقت دانشجویان مقطع دکتری متقاضیان وام تحصیلی
 
 

اطلاعیه اداره رفاه در خصوص مشکل تعلیق موقت دانشجویان مقطع دکتری متقاضیان وام تحصیلی

نامه الکترونیک چاپ

بدینوسیله به اطلاع میرساند دانشجویان تعلیق موقت لازم است میزان پیشرفت پیشنهاد رساله و تاریخ احتمالی دفاع از آن را توسط استاد راهنما تأیید و از طریق ایمیل، به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال نموده تا نسبت به بررسی و فعال شدن پورتال آموزشی ایشان اقدام گردد.