شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت تمدید مهلت ثبت نام وام ها
 
 

تمدید مهلت ثبت نام وام ها

نامه الکترونیک چاپ

با عنایت به شیوع و همه گیر شدن بیماری نوپدید کرونا و تعطیلی بسیاری از دانشـگاهها و مراکز آموزش عالی، ضـمن آرزوی سلامتی و بهروزی برای همه مردم ایران اسلامی به منظور رفاه حال دانشـجویان مهلت ثبت نام وام هاي دانشـجویی که قبلاً تا پایان فروردین ماه 1399 تمدید شده بود، مجدداً تا 15 اردیبهشت ماه 99 تمدید می شود. (اداره رفاه دانشجویان - معاونت دانشجویی و فرهنگی)