شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت ارائه خدمات روانشناسی به صورت آنلاین توسط روانشناسان گروه مشاوره
 
 

ارائه خدمات روانشناسی به صورت آنلاین توسط روانشناسان گروه مشاوره

نامه الکترونیک چاپ

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند گروه مشاوره دانشگاه با توجه به تعطیلی های اخیر، اقدام به ارائه خدمات روانشناسی طبق زمانبندی مندرج در جدول ذیل و به صورت آنلاین نموده است.

alt