اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

با عنایت به شیوع و همه گیر شدن بیماری نوپدید کرونا و تعطیلی بسیاری از دانشـگاهها و مراکز آموزش عالی، ضـمن آرزوی سلامتی و بهروزی برای همه مردم ایران اسلامی جهت رفاه حال دانشجویان، مهلت ثبت وام ها و تسهیلات دانشجویی تا تاریخ99/01/31 تمدید می گردد.(اداره رفاه دانشجویان معاونت دانشجویی و فرهنگی)