شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت مسابقات دومینو باشعار ارتقاء سلامت روان
 
 

مسابقات دومینو باشعار ارتقاء سلامت روان

نامه الکترونیک چاپ

مسابقات دومینو با شعارارتقاء سواد سلامت روانی اجتماعی ویژه دانشجویان دانشگاه منطقه1، باهمکاری دبیرخانه منطقه یک مراکز مشاوره دانشگاه های وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ( مرکز مشاوره دانشگاه تهران) در روز های 14 و 15 اسفند ماه برگزار می شود.

دریافت دستور العمل مسابقات دومینو

دریافت پوستر مسابقات دومینو