شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اطلاعیه تمدید مهلت پیش ثبت نام خوابگاه
 
 

اطلاعیه تمدید مهلت پیش ثبت نام خوابگاه

نامه الکترونیک چاپ

دانشجویان گرامی مهلت پیش ثبت نام خوابگاه ترم بهمن 99-98  تا تاریخ 21 دی ماه تمدید شد.