شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه متقاضیان وام نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
 
 

قابل توجه متقاضیان وام نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

نامه الکترونیک چاپ

بدینوسیله به اطلاع می رساند مرحله اول وام های ذیل به حساب عابر بانک های متقاضیان واریز شد.
-وام تحصیلی (ترم اضافی)
-وام تحصیلی (سنوات مجاز)
-وام مسکن
-وام زیارت عتبات
-وام ازدواج
-وام دانش هسته ای
- وام تحصیلی دکتری توسعه تعاون مرحله پائیز و زمستان
-وام تحصیلی دکتری صندوق مرحله پائیز و زمستان
(اداره رفاه دانشجویان-معاونت فرهنگی و دانشجویی)