شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان متقاضی وام های دانشجویی
 
 

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام های دانشجویی

نامه الکترونیک چاپ

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام های دانشجویی نیمسال اول 99-98

باتوجه به بخشنامه ارسالی از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت ثبت وام ها تا تاریخ 98/9/30 تمدید گردید.