شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت متقاضیان وام دانشجویی
 
 

متقاضیان وام دانشجویی

نامه الکترونیک چاپ

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی وام دانشجویی:

ثبت نام وام مربوط به سامانه bp.swf.ir تا اطلاع ثانوی قطع می باشد. به محض فعال شدن سامانه، در همین بخش اطلاع رسانی خواهد شد. با تشکر-اداره رفاه دانشجویی