شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اطلاعیه مهم در خصوص طرح پايش سلامت دانشجويان جديدالورود سال تحصيلي 99-1398
 
 

اطلاعیه مهم در خصوص طرح پايش سلامت دانشجويان جديدالورود سال تحصيلي 99-1398

نامه الکترونیک چاپ

کلیه دانشجویان گرامی ورودی سال تحصیلی 1399-1398 کلیه مقاطع (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) لازم است طبق اطلاعیه و بر اساس جدول زمانبندی مندرج در لینک ذیل به ادارات بهداشت و درمان و مشاوره دانشگاه مراجعه نمایند. شایان ذکر است بنا بر مصوبه هیات محترم رئیسه دانشگاه، پورتال آموزشی غایبین طرح بسته خواهد شد. لذا خواهشمند است در زمان تعیین شده به هر دو اداره پیش گفته مراجعه نمایید.

دانشجویان گرامی ضروریست به نکات ذیل توجه فرمایید.

1-طرح پایش سلامت شامل دو بخش جسم و روان می باشد كه كامل نمودن هر دو بخش الزاميست.

2-بازه زمانی اجرای طرح پایش سلامت (6 مهر لغایت 1 آبان) می باشد به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و ضروریست بر اساس تاریخ های اعلام شده طبق جدول اقدام نمایید.

3- دانشجویان ورودی جدید در تمامی مقاطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) ضروریست نسبت به انجام طرح پایش سلامت اقدام نمایند و عواقب عدم حضور به موقع به عهده دانشجو می باشد.

4- تمامی اطلاعات مندرج در پرسشنامه های سلامت جسم و روان به صورت محرمانه میباشد.

5- تاییدیه نهایی جهت طرح پایش سلامت جسم توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه و تاییدیه نهایی جهت طرح پایش روان توسط مرکز مشاوره دانشگاه صادر خواهد شد.

الف: پایش سلامت جسم

1 - فرم پرسشنامه سلامت جسم را پس از دانلود از طریق لینک زیر، پرینت نموده و 3 صفحه اول فرم را تكميل نماييد. (صفحه چهارم با مراجعه و معاينه توسط مركز بهداشت و درمان دانشگاه تكميل ميگردد)

فرم پایش سلامت جسم

2- ضمن در دست داشتن فرم چهار برگي، بر اساس نام دانشکده و تاریخ مراجعه به مرکز بهداشت و درمان (جنب دانشکده کامپیوتر) مراجعه نمایید.

ب: پایش سلامت روان

1 - با ورود به لینک http://portal.saorg.ir/mentalhealth پرسشنامه مربوط به پایش سلامت روان را تکمیل نمایید.

2- خروجی چاپ شده پرسشنامه سلامت روان (فرم تک برگ) را با توجه به نام دانشکده و تاریخ اعلام شده حتماً، به مرکز مشاوره دانشگاه تحویل نمایید.


جدول زمانبندی مراجعه جهت انجام طرح پایش سلامت

رديف نام دانشكده تاريخ
1 برق 7 -6/7/98
2 مكانيك 9-8/7/98
3 رياضي 10/7/98
4 مديريت 13/7/98
5 پزشكي 15-14/7/98
6 معدن 16/7/98
7 نساجي و واحد گرمسار 17/7/98
8 كامپيوتر 20/7/98
9 پليمر و واحد ماهشهر 21/7/98
10 شيمي و گروه مستقل 22/7/98
11 صنايع 23/7/98
12 نفت 24/7/98
13 عمران 29-28/7/98
14 فيزيك 30/7/98
15 هوافضا ، واحد بندرعباس و دريا 1/8/98