شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اطلاعیه اداره امور تغذیه در خصوص جا به جایی سلف های دانشجویی
 
 

اطلاعیه اداره امور تغذیه در خصوص جا به جایی سلف های دانشجویی

نامه الکترونیک چاپ

قابل توجه دانشجویان متقاضی تغذیه

دانشجویان عزیز با توجه به برنامه دانشکده مهندسی نفت و معاونت پژوهشی دانشگاه مبنی بر ایجاد مرکز نوآوری مهندسی نفت در محل سلف دختران دانشگاه، به استحضار میرساند:
الف- سلف سرویس خانمها به طبقه همکف منتقل شده است.
ب- سلف سرویس آقایان بصورت موقت از طبقه همکف به طبقه اول منتقل شده است.
ج- پس از تکمیل سلف سرویس طبقه دوم ترنج، کلیه سلف سرویسهای آقایان در مجموعه ترنج تجمیع خواهند شد.
اداره امور تغذیه