شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت ثبت نام خوابگاه دانشجویان ورودی 98
 
 

ثبت نام خوابگاه دانشجویان ورودی 98

نامه الکترونیک چاپ

ثبت نام خوابگاه:

الف) دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی

ب) دانشجویان مقطع کارشناسی