شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت انتصاب سرپرست جدید اداره امور خوابگاه ها
 
 

انتصاب سرپرست جدید اداره امور خوابگاه ها

نامه الکترونیک چاپ

صبح امروز آقای دکتر مغانی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در حکمی آقای مهندس محمدرضا باقری را با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره امور خوابگاهها منصوب کردند.
ایشان همچنین در پیامی از زحمات متعهدانه آقای مهندس حیدری در طول ۶ سال ریاست بر اداره امور خوابگاهها تقدیر و تشکر و برای ایشان در مسئولیت جدید در مجمع تشخیص مصلحت نظام آرزوی توفیق کردند.