شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
 
 

اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

نامه الکترونیک چاپ

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند پرداخت در پرتال صندوق رفاه دانشجویی جهت حسابرسی در صندوق رفاه دانشجویان تا تاریخ 98/1/1 امکان پذیر نمی باشد.اداره رفاه دانشجویان