شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان ورودی 97 کلیه مقاطع
 
 

قابل توجه دانشجویان ورودی 97 کلیه مقاطع

نامه الکترونیک چاپ

به اطلاع می رساند با توجه به فراخوان مکرر، پیرامون شرکت در طرح پایش سلامت روان و جسم، برای آخرین بار از تاریخ 15 لغایت 26 دی ماه (از ساعت 8 الی 12) مهلت دارید تا با مراجعه به مرکز بهداشت و درمان و مشاوره در این طرح شرکت نمایید. ضمنا یادآور می شود پس از تاریخ مذکور پرتال آموزشی و پرتال دانشجویی، دانشجویان غایب در طرح بسته خواهد شد. معاونت فرهنگی و دانشجویی- دفتر طرح و برنامه

غایبین جهت مراجعه به گروه بهداشت و درمان

غایبین جهت مراجعه به گروه مشاوره