شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت ابلاغ شیوه نامه اجرایی کمیته دانشجویی نظارت بر تغذیه
 
 

ابلاغ شیوه نامه اجرایی کمیته دانشجویی نظارت بر تغذیه

نامه الکترونیک چاپ

نظر به درخواست شورای محترم صنفی دانشگاه، مبنی بر تشکیل کمیته دانشجویی نظارت بر تغذیه و در راستای دستیابی به اهداف مصرح در ماده 2 آیین نامه شورای صنفی دانشجویان مصوب 95/2/7 وزارت عتف، به اطلاع می رساند: هیات نظارت دانشگاه با درخواست آن شورا موافقت و شیوه نامه اجرایی تدوین شده آن مورد تصویب قرار گرفته است. و در لینک ذیل قابل دستیابی می باشد.دفتر طرح و برنامه معاونت فرهنگی و دانشجویی

شیوه نامه اجرایی