شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت برگزیدگان دانشگاهی بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه
 
 

برگزیدگان دانشگاهی بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه

نامه الکترونیک چاپ

به اطلاع می رساند پس از بررسی و ارزیابی کمیته های پژوهشی، فرهنگی و نیز آموزشی دانشگاه و جمع بندی آنها، آقای مصطفی وطنی (مقطع دکتری-مهندسی شیمی) و آقای مصطفی کبیر (مقطع کارشناسی ارشد-فیزیک) به جهت کسب امتیازهای لازم در مرحله دانشگاهی برگزیده شده اند و به مرحله کشوری معرفی می گردند.

دفتر طرح و برنامه

معاونت فرهنگی و دانشجویی