شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام وام ویژه دکترا
 
 

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام وام ویژه دکترا

نامه الکترونیک چاپ

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری روزانه ی فعال، غیرشاغل، غیربورسیه، دارای شرایط: عدم مشروطی، عدم برخورداری از بدهی معوق به صندوق رفاه دانشجویان، عدم برخورداری از پوشش بنیاد ملی نخبگان، عدم برخورداری از پوشش صندوق حمایت از پژوهشگران که تاکنون وام سه ماهه بهار و تابستان 97 ایشان در پرتال صندوق رفاه دانشجویان ثبت و تائید نشده است.

وام ويژه دکتري نيمسال دوم 97 -96 سه ماههبهار و تابستان از تاريخ 1397/05/15 لغایت 1397/05/30در سامانه فاز 2 صندوق رفاه دانشجویان فعال مي باشد. متقاضیان می توانند به شرح ذیل جهت ثبت نام به اداره رفاه دانشجویان واقع در ساختمان معاونت دانشجویی قدیم طبقه 2 اتاق 2 مراجعه نمایند.

الف – چنانچه جا مانده های وام ویژه دکترا (صندوق رفاه دانشجویان) سه ماهه بهار و تابستان سال 97می باشند: فرم های 1و2 (فرم هاي اداره رفاه در سایت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه )را تکمیل و باتائید مراجع ذیربط (مهر و امضاء مدیرگروه و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و مهر معاونت دانشجویی) به همراه دو سند تعهد محضری با دوضامن معتبر و یا یک سند با اطلاعات دوضامن معتبر به اداره رفاه دانشجویان ارائه نمایند. (تاریخ تنظیم اسناد تعهد محضری که قبلاً به اداره رفاه دانشجویان ارائه شده است از سال 92 و بعد از آن قابل قبول می باشد.) مبلغ این وام ماهانه 600 هزار تومان می باشد. دانشجویانی که فرم شماره 1 و اسناد تعهد محضری را قبلا تحویل داده اند و در طول ترم های قبلی از این وام استفاده نموده اند فقط فرم شماره 2 را ارائه نمایند.

فرم شماره 1( وام ویژه دکتری )

فرم شماره 2( وام ویژه دکتری )

ب- متقاضی وام ویژه دکترا نوع یک (بانک توسعه و تعاون )می باشند: فرم شماره 1 و 2 (فرم هاي اداره رفاه در سایت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه)را تکمیل و پس از تائید مراجع ذیربط (مهر و امضاء مدیرگروه و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و مهر معاونت دانشجویی) به اداره رفاه دانشجویان ارائه نمایند .مبلغ این وام ماهانه 700 هزار تومان می باشد .چنان چه فرم شماره 1 را قبلا تحویل داده اند فقط فرم شماره 2 را ارائه نمایند.

فرم شماره 1( بانک توسعه و تعاون )

فرم شماره 2( بانک توسعه و تعاون )