شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه متقاضیان وام تحصیلی:
 
 

قابل توجه متقاضیان وام تحصیلی:

نامه الکترونیک چاپ

به این وسیله به اطلاع دانشجویان گرامی متقاضی وام تحصیلی مرحله اول نیم سال دوم 97-96 می رساند مبلغ وام به حساب عابر بانک های ایشان واریز شد.معاونت فرهنگی و دانشجویی-اداره رفاه دانشجویان