شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت برگزاری مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه یک، به میزبانی دانشگاه امیرکبیر:
 
 

برگزاری مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه یک، به میزبانی دانشگاه امیرکبیر:

نامه الکترونیک چاپ

نتیجه مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منطقه یک کشور که در تاریخ 14/11/96لغایت 15/11/96 به میزبانی دانشگاه امیرکبیر انجام گردید به شرح ذیل می باشد:

در این دوره از مسابقات 12 تیم شرکت داشتند که عبارت بودند از:

1-     دانشگاه تهران2- خواجه نصیر3- صنعتی شریف 4- خوارزمی 5- علم و صنعت 6- شهید بهشتی 7- علامه طباطبایی8- امیرکبیر9 هنر 10- علم و فرهنگ11- رجایی12- موسسه آموزش عالی ارشاد ( غایب بود)

مسابقات در سه قسمت تیمی – انفرادی – دوبل انجام پذیرفت

مسابقات تیمی در جهار گروه به صورت دوره ای برگزار گردید و سپس مقام های اول و دوم جدول به مرحله نهایی راه یافتند که در این مرحله مسابقات به شیوه حذفی پیشرفته ( اسیایی) ادامه یافت که در نهایت پس از انجام 19 مسابقه تیمی نتایج ذیل حاصل شد

نام دانشگاه مقام نام دانشگاه مقام
تهران اول علم و صنعت سوم مشترک
صنعتی امیرکبیر دوم خوارزمی سوم مشترک

در قسمت انفرادی که با شرکت 33 بازیکن بصورت حذفی برگزار گردید که پس از 32 مسابقه انفرادی مقامهای اول تا سوم بدین شرح می باشد .

نام . نام خانوادگی مقام نام . نام خانوادگی مقام
افشین نوروزی         دانشگاه تهران اول بهزاد بیات               دانشگاه تهران سوم مشترک
مسیح قربانی           دانشگاه تهران دوم حسین امیری آرا       علامه طباطبایی سوم مشترک

در قسمت دوبل که با شرکت 17 تیم دوبل بصورت حذفی برگزار گردید پس از انجام 16 مسابقه دوبل نتایج ذیل بدست آمد.

نام . نام خانوادگی مقام نام . نام خانوادگی مقام
امین حنطه- بهزاد بیات( تهران) اول مهدی اخروی- سهیل رضایی(دوبل) سوم مشترک
افشین نوروزی- مسیح بیات( تهران) دوم امیرحسین عباسی- مسعود صالح (خوارزمی) سوم مشترک