شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت کسب مقام سوم مسابقه شطرنج سیمولتانه استاد بزرگ احسان قائم مقامی
 
 

کسب مقام سوم مسابقه شطرنج سیمولتانه استاد بزرگ احسان قائم مقامی

نامه الکترونیک چاپ

مسابقه بزرگ شطرنج سیمولتانه روز یکشنبه 19 آذر ماه با حضور احسان قائم مقامی قهرمان ارزنده شطرنج کشورمان در دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.
در این مسابقه100 نفر از دانشجویان،اساتید و کارکنان دانشگاههای استان تهران و توانبخشی، علوم پزشکی ایران و کارکنان شهرداری تهران حضور داشتند، از دانشگاه امیرکبیر 4 نفر در این مسابقات حضور یافتند.

در پایان مسابقه احسان قائم مقامی که رکوردار بازی سیمولتانه جهان با 614 نفر می باشد با احتساب یک باخت و تساوی پیروز میدان شدند.
در پایان خانم شقایق نظری از دانشگاه صنعتی امیرکبیر توانست مقام سوم این مسابقه را کسب کند.