شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت کسب مقام سوم تیمی مسابقات تنیس روی میز کارکنان و اساتید دانشگاههای منطقه یک ورزش کشور
 
 

کسب مقام سوم تیمی مسابقات تنیس روی میز کارکنان و اساتید دانشگاههای منطقه یک ورزش کشور

نامه الکترونیک چاپ

مسابقات تنیس روی میز کارکنان و اساتید دانشگاههای منطقه یک ورزش کشور از تاریخ 96/9/21 لغایت 96/9/22 به میزبانی دانشگاه علم وصنعت با شرکت 12 تیم برگزار گردید.

این مسابقات در دو قسمت تیمی و انفرادی انجام شد که در رقابتهای تیمی در دوره مقدماتی به شیوه دوره ای در چهار گروه برگزار شد و سپس مقامهای اول و دوم جداول به مرحله نهایی راه یافتند که در این مرحله هشت تیم برتر بصورت حذفی رقابت نمودند که در نهایت پس از انجام 19 مسابقه تیمی نتایج آن بدین شرح می باشد:

1-دانشگاه علم وصنعت مقام اول

2-دانشگاه خوارزمی مقام دوم

3-دانشگاه صنعتی امیرکبیر و تربیت مدرس مقام سوم مشترک

*مسابقات انفرادی نیز با شرکت 32 بازیکن به شیوه حذفی انجام پذیرفت پس از انجام 31 مسابقه آقای سعید خانی از دانشگاه امیر کبیر موفق به کسب مقام سوم این دوره از مسابقات گردید.