شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اطلاعیه نحوه توزیع وعده های غذایی دانشجویان خانه دار در تاریخ 11 آبان ماه
 
 

اطلاعیه نحوه توزیع وعده های غذایی دانشجویان خانه دار در تاریخ 11 آبان ماه

نامه الکترونیک چاپ

قابل توجه دانشجویان محترم خانه دار

احتراما، به اطلاع می رساند وعده های ناهار و شام روز پنج شنبه مورخ 96/8/11 بطور همزمان از ساعت 12الی 13 فقط در سلف کارکنان دانشگاه جنب محل نمایشگاه ها توزیع می گردد. اداره تغذیه