شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اطلاعیه نحوه توزیع وعده های غذایی دانشجویان خوابگاهی پنج شنبه 11 آبان ماه
 
 

اطلاعیه نحوه توزیع وعده های غذایی دانشجویان خوابگاهی پنج شنبه 11 آبان ماه

نامه الکترونیک چاپ

قابل توجه دانشجویان محترم خوابگاهی

احتراما به اطلاع می رساند وعده های غذایی ناهار و شام روز پنج شنبه مورخ 96/8/11 بطور همزمان فقط در خوابگاه محل سکونت توزیع می شود. لذا خواهشمند است برای تحویل غذا به دانشگاه مراجعه نشود.

اداره امور تغذیه