شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت گرامی داشت هفته تربیت بدنی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
 
 

گرامی داشت هفته تربیت بدنی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر:

نامه الکترونیک چاپ

غرفه تربیت بدنی به منظور گرامیداشت هفته تربیت بدنی و با هدف ترویج و توسعه فرهنگ ورزش و سلامتی در محوطه دانشگاه برپا گردید. این غرفه با مدیریت اداره تربیت بدنی و با همکاری اعضای انجمن های ورزشی از 26 مهر ماه لغایت 2 آبان ماه با برگزاری رشته های ورزشی (تنیس روی میز،فوتبال دستی،شطرنج،دارت،پرتاب حلقه) و همچنین مسابقات(تیراندازی و فوتبال حبابی)در دو بخش پسران و دختران با حضور پرشوردانشجویان برگزار شد. همچنین نمایشگاه کتاب با همکاری انتشارات حتمی از آغاز هفته تربیت بدنی در قسمتی از غرفه برپا گردید