شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجويان محترم متقاضي وام ( نيم سال اول سال تحصيلي 97 -1396 )
 
 

قابل توجه دانشجويان محترم متقاضي وام ( نيم سال اول سال تحصيلي 97 -1396 )

نامه الکترونیک چاپ

به اطلاع كليه دانشجويان محترم روزانه , نوبت دوم مي رساند مهلت ثبت نام وام ها از تاريخ 96/07/01 لغايت 96/07/15 با مراجعه به سايت صندوق رفاه دانشجويان( bp.swf.ir) به صورت زير امكان پذير مي باشد :

*ثبت نام متقاضيان قديمي (دانشجوياني كه قبلاً وام دريافت نموده اند و در فاز 2 سيستم جامع صندوق رفاه دانشجويان داراي پرونده مي باشند) از طريق پورتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان (bp.swf.ir) مطابق ذيل امكان پذير مي باشد:

-مراجعه به سايت صندوق رفاه دانشجويان (bp.swf.ir) جهت درخواست وام فقط بايد ازمرورگرموزيلا استفاده کنيد.

- نام كاربري و كلمه عبور : كد ملي با درج خط تيره(مثال:1-123456-123)

- مشخصات را تكميل نمائيد.

- در قسمت درخواست وام ، وام مورد نظر خود را انتخاب نمائيد. توجه داشته باشيد ثبت نام شما موقت بوده و پس ازبررسی کارشناسی اطلاعات دانشجو ، باید درانتظار پیغام رفع نقص وایراد احتمالی یا تائيد اداره رفاه دانشجويان باشید و پس از آن در خواست شما بطورقطعي ثبت خواهد شد.

*متقاضيان جديد كه براي اولين بار درخواست وام مي دهند و دانشجوياني كه قادر به ثبت نام از طريق پورتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان (قسمت تشکیل پرونده) نمي باشند مي بايست جهت ايجاد پرونده ابتدا به اداره رفاه دانشجويان مراجعه نمايند و سپس از طريق پورتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان جهت درخواست وام اقدام نمايند.

دستور العمل وام ممتازی 1

دستورالعمل وام ممتازی 2

*دانشجویان روزانه متقاضی انواع وام ضروری ، وام ازدواج ، ودیعه مسکن متاهلی و مواردخاص ودانشجویان روزانه و نوبت دوم متقاضی وام زیارت ، بعد از ثبت نام درخواست وام درپورتال صندوق رفاه مي بايست با مراجعه به سايت معاونت دانشجويي student.aut.ac.ir))€“ رفاه دانشجويان فرم هاي اداره رفاه ، فرم درخواست وام مورد نظر را دورو دريافت و پس از تائيد (مهر و امضا دانشكده) به همراه مدارك مورد نياز(صفحه دوم فرم درخواست) در طول سال تحصیلی هر ماه از یکم تا پانزدهم همان ماه به اداره رفاه دانشجويان تحويل دهند.

*دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری (ویژه دانشجویان دکتری روزانه، غیرشاغل، و غیر بورسیه)

الف متقاضی وام ویژه دکترا نوع یک (بانک توسعه و تعاون )می باشند: فرم شماره 1 و 2 (فرم هاي اداره رفاه )را تکمیل و پس از تائید مراجع ذیربط (مهر و امضاء مدیرگروه و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و مهر معاونت دانشجویی) به اداره رفاه دانشجویان ارائه نمایند .مبلغ این وام ماهانه 700 هزار تومان می باشد .چنان چه فرم شماره 1 را قبلا تحویل داده اند فقط فرم شماره 2 را ارائه نمایند.

فرم شماره 1( بانک توسعه و تعاون )

فرم شماره 2( بانک توسعه و تعاون )

ب - متقاضی وام تحصیلی ویژه دکترا (صندوق رفاه دانشجویان) می باشند: فرم های 1و2 (فرم هاي اداره رفاه )را تکمیل و با تائید مراجع ذیربط (مهر و امضاء مدیرگروه و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و مهر معاونت دانشجویی) به همراه دو سند تعهد محضری با دوضامن معتبر و یا یک سند با اطلاعات دوضامن معتبر به اداره رفاه دانشجویان ارائه نمایند. (تاریخ تنظیم اسناد تعهد محضری که قبلاً به اداره رفاه دانشجویان ارائه شده است از سال 92 و بعد از آن قابل قبول می باشد.) مبلغ این وام ماهانه 600 هزار تومان می باشد. چنانچه فرم شماره 1 را قبلا تحویل داده اند فقط فرم شماره 2 را ارائه نمایند.

فرم شماره 1( صندوق رفاه دانشجویان )

فرم شماره 2( صندوق رفاه دانشجویان )

جدول مقایسه ای وام دکتری

لیست مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده و اخذ وام ویژه دکتری بانک توسعه تعاون

ج - متقاضی وام ضروری ویژه دکترا (صندوق رفاه دانشجویان) می باشند: فرم ضروری ویژه دکترا (فرم هاي اداره رفاه ) را تکمیل و با تائید مراجع ذیربط (مهر و امضاء معاون محترم دانشجویی) به همراه مدارک و مستندات مربوط به نوع درخواست وام ضروری به اداره رفاه دانشجویان ارائه نمایند. مبلغ این وام 3 میلیون تومان می باشد.

فرم ضروری ویژه دکتری

د -جا مانده های وام ویژه دکترا (صندوق رفاه دانشجویان) سه ماهه بهار و تابستان سال 96 می باشند: جا مانده های سه ماهه بهار و تابستان سال 96 فرم های 1و2 (فرم هاي اداره رفاه )را تکمیل و با تائید مراجع ذیربط (مهر و امضاء مدیرگروه و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و مهر معاونت دانشجویی) به همراه دو سند تعهد محضری با دوضامن معتبر و یا یک سند با اطلاعات دوضامن معتبر به اداره رفاه دانشجویان ارائه نمایند. (تاریخ تنظیم اسناد تعهد محضری که قبلاً به اداره رفاه دانشجویان ارائه شده است از سال 92 و بعد از آن قابل قبول می باشد.) مبلغ این وام ماهانه 600 هزار تومان می باشد. چنانچه فرم شماره 1 را قبلا تحویل داده اند فقط فرم شماره 2 را ارائه نمایند.*توجه: بازه زمانی ارائه مدارک جا مانده های سه ماهه بهار و تابستان سال 96 از 96/07/01 لغایت 96/07/10می باشد.

فرم شماره 1( وام ویژه دکتری )

فرم شماره 2( وام ویژه دکتری )

نکات مهم در خصوص دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری

- بازه زمانی ارائه مدارک : در طول سال تحصیلی ، هر ماه از یکم تا پانزدهم همان ماه

-دانشجویان متقاضی وام دکتری ضمن تقاضا از طريق پورتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان (bp.swf.ir) از تقاضای وام تحصیلی خودداری فرمایند.

ضمناً توجه و رعايت موارد ذيل به منظور تسهيل و تسريع در امور وامها از طرف دانشجويان متقاضي وام الزامي است.

1- دانشجوياني كه نسبت به ثبت نام اوليه در پورتال دانشجويي اقدام نمايند در اولويت پرداخت قرار خواهند گرفت.

2- تحويل سند تعهد محضري (در صورت عدم ارائه) در زمان مقرر (96/08/10) ضروري است.

ارائه كپي برابر اصل سند تعهد محضري مقطع قبل دانشجويان تحصيلات تكميلي روزانه (با ضامن معتبر مطابق با شرايط ضامن در نمونه فرم سند تعهد محضري) نيز قابل قبول است ضمناً کپی برابر اصل اسناد تعهد محضری دانشجویان نوبت دوم از سال 86 و بعد از آن قابل قبول می باشد.

3-تسويه حساب با دانشگاه مقطع قبل ، بستن فايل رفاهي متقاضي در فاز 2 سيستم جامع صندوق رفاه دانشجويان توسط اداره رفاه دانشجويان دانشگاه قبلي، پرداخت اجاره بهای خوابگاه ترم قبل، پرداخت اقساط معوق و جریمه دیرکرد تا تاريخ 96/08/10 ضروري است.

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام وام هاي ترمي(تحصيلي، مسكن، تغذيه ، شهريه) در صورت عدم ارائه

1-تعهد نامه محضري و كپي آن (روزانه و نوبت دوم)2-كپي كارت دانشجويي(روزانه و نوبت دوم)3- كپي كارت ملي(روزانه و نوبت دوم)4-اصل اجاره نامه و كپي آن و تائیدیه

عدم استفاده از خوابگاه ( براي دانشجويان متقاضي وام مسكن ترمي روزانه غيربومي فاقدخوابگاه) 5-كپي از صفحات اصلي و تاهل شناسنامه خود و همسر (دانشجويان مذكر

متاهل روزانه متقاضي وام تحصيلي متاهلي) 6- کپی کارت دانشجویی دانشجوی هسته ای برای دانشجویان متقاضی وام دانش هسته ای7- ارائه مدارک ممتازی(گواهی رتبه

و معدل) برای دانشجویان متقاضی وام تحصیلی ممتاز و ضروری ممتازی با تائید دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه

فرم تعهد نامه محضری

تذكرات مهم:

1- ميزان وام پرداختي به دانشجويان در هر نيمسال بستگي به ميزان اعتبار تخصيصي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم و تعداد متقاضيان دارد. (روزانه و نوبت دوم)

2- وام شهريه پرداختي دانشجويان نوبت دوم مشمول 4%كارمزد سالانه از زمان دريافت اولين وام مي باشد.

3- در صورت مازاد اعتبار تخصيصي وام شهريه دانشجويان نوبت دوم به دانشجويان مجازي و پرديس وام تعلق خواهد گرفت.

4-دانشجويان نوبت دوم شاهد، فرزند و همسر جانباز 25% به بالا، همسر و فرزند آزاده و جانباز 25 درصد به بالا كه مشمول پرداخت شهريه نمي باشند (با تائيد اداره شاهد و ايثارگر دانشگاه) حایز دریافت تسهیلات وام شهریه نخواهند شد و نمي بايست جهت درخواست وام اقدام نمايند.

5- پرداخت وام ازدواج به دانشجویان نوبت دوم فرزندان شهید و جانبازان بالای 50 درصد و آزادگان دانشگاههای دولتی که در حین تحصیل تاهل اختیار نمایند، بلامانع است.

6- در صورت داشتن سند تعهد محضری با ضامن معتبر کلیه وامهای صندوق رفاه دانشجویان در زمان تسویه حساب پس از پرداخت 10 درصداز کل بدهی، بصورت 60 ماهه قسط بندی می شود بجز وام ودیعه مسکن متأهلی که قسط بندی نشده و قبل از تسویه حساب یکجا اخذ می گردد.

7- دانشجویان روزانه و نوبت دوم در صورت تقاضای وام بایستی نتیجه تأیید و عدم تأیید وام را تا تأیید نهایی ازپورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان پیگیری نمایند؛ درغیراینصورت عدم بهره مندی ازوام بعهده خوددانشجوخواهد بود.

8-دانشجویان متاهل مقطع کارشناسی در صورت کسب معدل کل حداقل 16 و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در صورت کسب معدل کل حداقل 17/5 تا سقف 1/5 برابر سقف مصوب وام ودیعه مسکن متاهلی بهره مند می گردند. پرداخت وام ودیعه مسکن متاهلی به دانشجویانی که در نیمسال قبل از تقاضای وام، مشروط بوده اند امکان پذیر نمی باشد.

نكات مهم :

- درج شماره دانشجويي بر روي سند تعهد محضري( روزانه و نوبت دوم )

- تحويل مدارك حداكثر تا تاريخ 96/08/10 به اداره رفاه دانشجويان( روزانه و نوبت دوم )

- تهيه كپي از سند تعهد محضري ونگهداري آن نزد خود تا زمان تسويه حساب( روزانه و نوبت دوم )

- افتتاح حساب در بانك تجارت ترجيحاً در بانك تجارت دانشگاه به نام دانشجوي متقاضي( ويژه متقاضيان جديد روزانه )

معاونت فرهنگي ودانشجويي- اداره رفاه دانشجويان