شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت تمدید مهلت ثبت نام وام ضروری ویژه دکتری:
 
 

تمدید مهلت ثبت نام وام ضروری ویژه دکتری:

نامه الکترونیک چاپ

باتوجه به حجم تقاضای دانشجویان عزیز و تعطیلات دانشگاه ها مدت ثبت تقاضای وام ضروری ویژه دکتری تا 25 مرداد 96 تمدید شد.معاونت فرهنگی دانشجویی- اداره رفاه دانشجویان