شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجويان محترم دکتري روزانه متقاضي وام ضروري ويژه دکتري:
 
 

قابل توجه دانشجويان محترم دکتري روزانه متقاضي وام ضروري ويژه دکتري:

نامه الکترونیک چاپ

به اطلاع مي رساند صندوق رفاه دانشجويان در نظر دارد در راستاي حمايت بيشتر از دانشجويان مشغول به تحصيل در دوره دکتري تسهيلات وام ضروري ويژه دکتري اعطا نمايد.
1-وام ضروري ويژه دکتري صرفا به دانشجويان روزانه شاغل به تحصيل در دانشگاه هاو مراکز آموزش عالي دولتي که در سنوات مجاز تحصيلي (هشت نيمسال تحصيلي) هستند و داراي سند تعهد نامه محضري ضامن در اداره رفاه دانشجویان باشند قابل پرداخت است.
2- مبلغ وام ضروري ويژه دکتري 30.000.000 ريال ( سه ميليون تومان) مي باشد و دانشجويان دکتري واجد شرايط صرفاً يکبار در طول مقطع تحصيلي مي توانند از آن بهره مند شوند.
3-ثبت تقاضاي وام در فاز 2 سامانه اتوماسيون ( bp.swf.ir ) از تاريخ 1/5/96 لغايت 15/5/96 امکان پذير است.
4-تحويل فرم ها به منزله ثبت نام اوليه است و پرداخت وام پس از تاييد وام از سوي دانشگاه و تامين اعتبار از سوي صندوق پرداخت خواهد شد و دانشجوياني که نتوانند در سال اول اقدام کنند مي توانند در سال هاي بعد (در سنوات مجاز تحصيلي يعني تا هشتمين نيمسال تحصيلي) درخواست خود را ارائه واز وام مذکور بهره مند شوند.
5-دانشجويان متقاضي مي بايست تا تاريخ 11/05/96 مذکور نسبت به ثبت نام و تحويل فرم و مدارک وام به کارشناس مربوطه در اداره رفاه دانشجویان مراجعه فرمايند.
براي درخواست وام ضروري جديد، در صورت اخذ پايان نامه تا نيمسال دوم 96-95، صرفاً با ارائه فرم درخواست وام ضروري دکتري و چک ليست واحدهاي نيمسال دوم 96-95،مي توانيد وام مذکور را درخواست نماييد.
و در صورتي که تاکنون به مرحله اخذ واحد پايان نامه نرسيده ايد، تحويل فاکتور خريد معتبر و مستندات ديگر جهت ثبت رويداد وام ضروري به اداره رفاه دانشجويان الزامي است (بديهي است مبلغ فاکتور مي بايست حداقل 3 میلیون تومان باشد.)
توجه داشته باشيد که ثبت درخواست در پورتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان فعال مي باشد.
وام ضروري به رويدادهاي زير تعلق ميگيرد:
خريد لوازم کمک آموزشي شامل:

-ماشين حساب مهندسي ، کامپيوتر، نوت بوک ، ...
- خريد کتب تحصيلي تخصصي مربوط به گرایش تحصیلی
- تامين هزينه رهن واجاره
- هزينه های پزشکي
- پايان نامه
- شرکت در همايش و کنفرانس هاي بين المللي
- سایر با ارائه مستندات لازم
مدارک لازم جهت اخذ وام ضروري :
-فرم تکميل شده وام ضروري ویژه دکترا
-ارائه مدارک ذیل جهت درخواست يکي از موارد فوق بر اساس تقاضا :
-فاکتور خريد لوازم کمک آموزشي ( فاکتور ارائه شده بايستي به نام شخص دانشجو و حداقل به مبلغ سه ميليون تومان بوده و بر روي سر برگ معتبر و داراي شماره فاکتور باشد و از تاريخ فاكتور الصاق شده در قسمت رويداد بيش از يك سال نگذشته باشد.)
- گواهي پزشک در صورت داشتن بيماري به تاييد مرکز طبي و بهداشت دانشگاه رسیده باشد.
- فاكتور هزينه هاي ارايه شده پزشكي شامل دندانپزشكي و ليزيك، چشم پزشكي و ساير بيماري ها نيز قابل قبول است.
- ارايه اجاره نامه به نام دانشجو
- گواهي فوت پدر و مادر و بستگان درجه ١ دانشجو بدون توجه به تاريخ فوت ان.
- فاكتورهاي مربوط به ملزومات زندگي دانشجويي حداقل به ميزان ٣ميليون تومان با تشخیص معاون محترم دانشجویی
- گزينه ساير در فرم درخواست وام ضروري غير از موارد ذكر شده به تشخيص معاون دانشجويي دانشگاه خواهد بود.
- فاکتور خريد کتب تخصصي تحصيلي (کتب درسي خريداري شده بايستي مربوط به همان مقطع تحصيلي باشد.)
- چک ليست ثبت نامي اخذ پايان نامه در نيمسال دوم 96-95
- گواهی شرکت در همايش و کنفرانس هاي بين المللي از سوی دانشکده
- ميزان وام پرداختي به هيچ وجه بيش ازمبلغ مندرج در مدارک و اسناد ارائه شده نمي باشد .
- مهلت اعلام شده جهت ثبت نام قابل تمديد نمي باشد.

جهت دريافت فرم وام ضروري بر روی دریافت فرم وام ضروري دکتري کليک نماييد .
اداره رفاه دانشجويان - معاونت فرهنگی و دانشجویی

شرایط دریافت وام

فرم دریافت وام ضروری دکتری