شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اطلاعیه تمدید مهلت ارائه مدارک وام ویژه دکترا
 
 

اطلاعیه تمدید مهلت ارائه مدارک وام ویژه دکترا

نامه الکترونیک چاپ
با عنایت به تقاضاي متعدد دانشجویان محترم دکترا نسبت به تمدید ثبت نام وام ویژه دکترا ، بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه دانشجویان محترم می توانند تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ هفتم تیر ماه سال 1396 نسبت به ارائه فرم های درخواست وام اقدام نمایند و جهت ثبت اطلاعات فردي و درخواست وام دکترا نوع 1 و 2 تا تاریخ پانزدهم  تیرماه 1396 از طریق مراجعه به پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان (bp.swf.ir) ، اقدام فرمایند.
اداره رفاه دانشجویان- معاونت فرهنگی و دانشجویی