شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اطلاعیه وام ویژه دکترا صندوق رفاه دانشجویان و بانک توسعه تعاون
 
 

اطلاعیه وام ویژه دکترا صندوق رفاه دانشجویان و بانک توسعه تعاون

نامه الکترونیک چاپ
قابل توجه دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری روزانه فعال، غیرشاغل، غیربورسیه، دارای شرایط: عدم مشروطی، عدم برخورداری از بدهی معوق به صندوق رفاه دانشجویان، عدم برخورداری از پوشش بنیاد ملی نخبگان، عدم برخورداری از پوشش صندوق حمایت از پژوهشگران
نکات مهم درخصوص پرداخت از طریق بانک توسعه تعاون از قرار زیر می باشد؛
1.این وام تنها در نیمسال های مجاز سنوات تحصیلی (شامل 8 نیمسال) قابل پرداخت خواهد بود.مبلغ این وام 700 هزار تومان در ماه بوده و هر سه ماه یکبار از طرف بانک پرداخت خواهد شد.
2.شروع بازپرداخت بلافاصله دوسال پس از پایان سنوات مجاز تحصیل (8 نیمسال) خواهد بود.
3.برای دریافت این وام می بایست ضامن خود را (با درنظر گرفتن شرایط ضامن در شیوه نامه این وام مورخ96/3/10) به بانک توسعه تعاون معرفی نمایید. تعهدنامه هایی که قبلاً به صندوق رفاه دانشجویان سپره اید، در این خصوص بی اثر است.
4.فرصت تحویل فرمها به اداره رفاه دانشجویان تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/03/31 خواهد بود.
5. مراحل ثبت نام:
- انتخاب شهر و شعبه ای که قصد وام گرفتن از آن را دارید.
- مراجعه به پورتال و تقاضای وام ویژه دکتری1 ، در صورت فعال نبودن پورتال، توسط اداره رفاه دانشجویان ثبت خواهد شد.
- تکمیل فرم های شماره 1 و 2 پیوست (موجود در شیوه نامه این وام مورخ96/3/31) و تحویل آن ها به اداره رفاه دانشجویان. فرم شماره1 را فقط یک بار و فرم شماره 2 را هر شش ماه یکبار می بایست به اداره رفاه دانشجویان تحویل دهید.
- پس از دریافت فرم ها و ثبت آنها در سامانه فاز2، لیست متقاضیان به صندوق رفاه دانشجویان ارسال خواهد شد تا پس از تأیید توسط صندوق رفاه دانشجویان برای اقدامات بعدی در اختیار بانک عامل قرار گیرد.
-صندوق رفاه دانشجویان پس از تأیید اسامی، از طریق پیامک به اطلاع متقاضیان می رساند که برای اقتتاح حساب و ... به بانک مربوطه مراجعه نمایند.
آن دسته از دانشجویان مقطع دکتری که قبلاً نسبت به تکمیل مدارک در اداره رفاه دانشجویان اقدام نموده و مایل به دریافت وام ویژه خود از طریق صندوق رفاه دانشجویان می باشند، لطفاً به روش زیر عمل نمایند؛
- مراجعه به پورتال دانشجویی و ثبت وام ویژه دکتری صندوق رفاه دانشجویان، حداکثر تا تاریخ 96/3/31 (پایان وقت اداری روز چهارشنبه)
- تحویل فرمهای تکمیل شده 1 و 2 برای متقاضیان جدید و فرم 2 برا ی متقاضیان قدیم (همان فرمهایی که در نوبت های قبل به اداره رفاه دانشجویان تحویل می داده اید)
تذکر مهم : لطفاً توجه داشته باشید که فرمها حتماً می بایست به امضای مدیر محترم گروه و مهر و امضای معاونت محترم آموزشی دانشکده رسیده باشند.
- مبلغ وام ویژه صندوق رفاه دانشجویان 500 هزار تومان در ماه می باشد که هر سه ماهه پرداخت خواهد شد.
- بازپرداخت این وام همراه با 4% سود بوده و همراه با دیگر وامهای استفاده شده نه ماه پس از تمام شدن سنوات مجاز تحصیلی در 60 قسط تقسیط می گردد. در خصوص مشمولین نظام وظیفه این مدت تنفس به دو سال و نه ماه افزایش می یابد.
- پرداخت این وام سه ماهه تابستان را دربر نخواهد گرفت و تنها در 9 ماه از سال قابل پرداخت می باشد.
تذکر: لطفاً توجه داشته باشید که به علت محدودیت اعتبار، تقاضاها و فرمهای وام ویژه دکتری صندوق رفاه دانشجویان که تا تاریخ 96/3/31 ارائه می شوند، در اولویت می باشند.
photo 2017 06 12 15 45 36