شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت لزوم تغییر کلمه عبور پورتال دانشجویی:
 
 

لزوم تغییر کلمه عبور پورتال دانشجویی:

نامه الکترونیک چاپ

 دانشجویان گرامی در تمامی مقاطع لازم است از تاریخ 96/3/6 کلمه عبور پورتال دانشجویی خود را تغییر دهند. با توجه به این که لزوم تغییر به منظور ارتقا امنیت سامانه مدیریت امور دانشجویی( سماد )می باشد. مسئولیت عواقب ناشی از عدم تغییر رمز عبور بر عهده خود دانشجو می باشد. معاونت فرهنگی و دانشجویی